Het schilderen van woningen in Haaksbergen valt onder het 6% BTW tarief. Hieronder vallen ook het voorbereiden van het schilderwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen. Ook het schuren en lakken van een dragende (houten) vloer valt wel onder het 6%-tarief.

Per 15 september 2009 is de lage BTW-regeling voor schilderwerken veranderd. U betaalt het lage BTW-tarief van 6% voor schilderwerk indien de woning door particulieren wordt bewoond en de woning ouder is dan 2 jaar. Deze periode van 2 jaar wordt gerekend vanaf het moment dat de woning daadwerkelijk na de oplevering bewoond is. Garages, schuren, serres, aan- en uitbouw, tuinhekken enz. vallen ook onder het begrip ‘woning’. Voorwaarde is wel dat zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning.

De 6% BTW regeling geldt voor binnen- en buitenwerk!

Twitter updates

No public Twitter messages.