VISIE, DUURZAAMHEID EN MILIEU

Visie

Continuïteit door maximale bijdrage in dienstverlening in een omgeving waarin mens, duurzaamheid en gezond zaken doen centraal staan en in balans zijn. Dat is onze visie. Gedurende 75 jaar hebben wij deze visie continu weten uit te dragen door primaire basisvoorwaarden te hanteren en deze voortdurend verder te ontwikkelen naar de wensen en eisen vanuit de samenleving.

Duurzaamheid


Door het samenwerken en innoveren met onze opdrachtgevers en toeleveranciers ontstaat een vorm van keten en procesintegratie. Een gedegen samenwerking moet een betrouwbare levering van onze diensten garanderen.
Bovendien geeft samenwerken een stimulans om in elkaar te investeren en (proces) verbeteringen door te voeren om faalkosten te reduceren waardoor het gezamenlijk resultaat wordt geoptimaliseerd.

Siemerink Schilderwerken streeft naar duurzaamheid in kwaliteit en relaties om de continuïteit van onze organisatie te waarborgen. Naast samenwerken met opdrachtgevers werken wij ook samen met vaste partners voor het vergroten van kennis in de praktijk en voor het optimaliseren van de dagelijkse processen.

Veiligheid


Gezondheid en veiligheid dienen voorop te staat in elke fase van een onderhoud- of renovatieproces. Reeds in de planontwikkelingsfase dient te worden geanticipeerd op een veilige en veilig toegankelijke werkomgeving. Om optimale veiligheid voor onze medewerkers en voor de gebruikers van het project te garanderen, dienen vooraf duidelijke risico’s ten opzichte van de veiligheid te zijn besproken. Door de veiligheid in de vorm van risico’s te waarborgen, creëren we een veilige werkplek tijdens werkzaamheden uitgevoerd door onze medewerkers, maar ook voor gebruikers en omstanders.

 

Het is wettelijk verboden om mensen in onveilige omstandigheden te laten werken. De gevolgen van onachtzaamheid kunnen zeer grote gevolgen hebben. Daarom is Siemerink Schilderwerken aangesloten bij de RI&E MKB Bouwnijverheid om ons te verplichten tot de maatregelen die nodig zijn om veilig te werken.

 

Milieu


De zorg voor mens en milieu is de laatste jaren toegenomen. In Nederland zijn ingrijpende maatregelen getroffen om het milieu zo min mogelijk te belasten Siemerink schilderwerken is hier een groot voorstander van. De grootste verandering heeft in 2010 plaats gevonden, toen verdwenen de meeste klassieke oplosmiddelhoudende verven en lakken. Alleen High Solids, Lijnolieverven en watergedragen verven zijn gebleven. Voor de oplosmiddelhoudende producten die zijn verdwenen, zijn er nu goede milieuvriendelijke alternatieven beschikbaar.

Bij het maken van een milieubewuste verfkeuze is en blijft het van belang te weten welke invloed verf op de leefomgeving heeft. En niet minder belangrijk is uw en onze gezondheid.
Het  milieuzorgsysteem dat tot doel heeft inzicht te krijgen in het beheersen van de effecten van alle bedrijfsactiviteiten op het milieu. Siemerink Schilderwerken geeft hierbij invulling aan de eigen verantwoordelijkheid voor het milieu, door zelf milieuproblemen te inventariseren, milieudoelstellingen te formuleren en te trachten deze doelstellingen te bereiken. Dit gebeurt door het:

 

  • Naleven van wetten en vergunningsvoorschriften
  • Stimuleren van milieubewust denken en handelen
  • Beheersen en continu verminderen van emissies en afvalstoffen
  • Over milieuaspecten een open communicatie te voeren met belanghebbende partijen
  • Toepassen van milieubeleid aan te moedigen en zo mogelijk bindend te verklaren bij opdrachtgevers en aannemers

 

Het bedrijfsintern milieuzorgsysteem verloopt volgens een cyclus waardoor continu vermindering van milieueffecten mogelijk is. 

Het is vooral gebaseerd op het voorkomen van incidenten of milieuschade eerder dan op de correctie ervan.

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.